Skip to content

Rreth 3A Projekt

Ne jemi 3A-PROJEKT  nje kompani qe merret me instalime, testime dhe projektime elektrike. Gjithashtu jemi profesionist ne fushen e smart home.
Historia jone fillon qe nga marsi  i vitit 2003.

Disa nga sherbimet tona janë: 

Matja e reszistences së izolimit të kabllove IEC(EN) 61557-2
Matja e impedancës(rezistenca) e lakut IEC(EN) 61557-3
Pakputshmëria (kontuniteti) I përquesit mbrojtës IEC 615157-4
Matja e rezistencës së tokëzimit mbrojtës IEC(EN) 61557-5
Shqyrtimi I FID-kontaktorit IEC(EN) 61557-6

PROFESSIONALS

Meet our Team

agon

Agon Krasniqi

CO FOUNDER
arton

Arton Krasniqi

Engineer
esat

Esat

HUMAN RESOURCES
Play Video