Skip to content

Shërbimet tona

services-1

Projektime Elektrike

  • Projektime të objekteve individuale
  • Projektime të objekteve afaristo-banesore
  • Projektime të objekteve afariste

Instalime Elektrike

  • Instalimi i objekteve individuale
  • Instalimi i objekteve afaristo-banesore
services-2
services-4

Testime Elektrike

  • Matje e rezistencës së izolimit të kabllove IEC(EN) 61557-2
  • Matje e impedancës (rezistenca) e lakut IEN(EC) 61557-3
  • Pakputshmëria (kontinuiteti) i përçuesit mbrojtës IEC 615157-4
  • Matja e rezistencës së tokëzimit mbrojtës IEC(EN) 61557-6
  • Testimi i tokëzimit punues dhe mbrojtës në trafostacione, testimi i rrufepritësit.

Smart Home

Smart Home i referohet një sistemi konfigurimi të shtëpisë në atë mënyrë ku pajisjet shtepiake mund të kontrollohen automatikisht në distancë nga kudo me një lidhje interneti duke përdorur një telefon ose pajisje tjetër në rrjet.

services-3
Play Video